top of page

Gaeilge i mBaile an Mhuilinn

Tá sé mar aidhm ag Cumann Lúthchleas Gael tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge. Agus, tá sin an-fíor i mBaile an Mhuilinn.

Bfhéidir nach bhfuil Gaeilge líofa agat, ach táim cínnte go bhfuil cúpla focail agat! Mar sin, úsáid do chúpla focail. Ná déan dearmaid, "Is fearr Gaeile briste ná Béarla cliste"!

Seachtain na Gaeilge i mBaile an Mhuilinn (2023)

Seachtain na Gaeilge i mBaile an Mhuilinn (2020)

Fondúireacht Sheosaimh MhicDhonncha

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.

 

Tá formhór na gclubanna ag cur na Gaeilge chun cinn bealach amháin nó bealach eile. Is é cuspóir na fondúireachta seo ná na hiarrachtaí sin a fhorbairt ar bhonn tomhaiste agus pleanáilte. Cuirfidh Glór na nGael cuidiú ar fáil don Oifigeach Gaeilge i bhfoirm chomhairle, tacaíochta agus idéanna le tógáil ar an obair mhaith atá á déanamh sa chlub cheana féin. Is féidir deontas a lorg ón Fhondúireacht chun cuidiú leis na pleananna sin a chur i gcrích agus bronnfar bonn ar na clubanna as méid áirithe a bhaint amach ar son na teanga.

 

Trí chlárú leis an Fhondúireacht tá do chlub ag tabhairt tiomantais go gcuirfear an Ghaeilge chun cinn go gníomhach agus go dtabharfar spás lárnach di i saol laethúil an chlub.

 

Tapaigh an deis. Cláraigh agus fógair tacaíocht i bhur gclub don Ghaeilge!

 

 

 

The Joe McDonagh Foundation is a support service provided by Glór na nGael and the Gaelic Athletic Association to GAA clubs wishing to further the Irish Language in their community.

 

Most clubs have been promoting the Irish language in some form or another. The Foundation is here to help develop that promotion in a more measured and planned fashion. Glór na nGael will offer help to the Oifigeach Gaeilge to give them direction, support and ideas to build on the good work that has already been done within the club. Grants are available from the Foundation to help realise your plans and medals will be awarded to clubs for various levels of achievement in promotion of the language.

  

By registering with the Foundation your club is giving a commitment to actively promote the Irish Language and to make it an important aspect of the daily life of your club.

 

Seize the opportunity. Register and declare your club’s support for the Irish Language!

Cúrasí Gaeilge

Téarmaí Gaeilge

Brú anseo do Leabhlann Téarmaí Gaeilge.

 

Acmhainní Gaeilge

Websites

Coláiste na Rinne (Irish Language and cultural immersions)

Daonscoil na Mumhan (Irish Language immersion mostly for fluent speakers)

Daltaí na Gaeilge (Basic phrases, Immersion events, Find a class (rang Gaeilge) in your locality, Old sayings (Seanfhocail), Online Store (Siopa))

Oideas Gael (Irish language immersion and cultural immersions, Online Store (Siopa))

Teg.ie (Language Materials and Testing under the European Language Framework)

 

Facebook

Irish Language Learners (Daily lessons, links, stories, music, and everything Irish related)

Gaeilge Amháin (All Irish language social media, gan Béarla)

Radio / Television

Raidió Fáilte (Broadcast out of Béal Feirste)

Raidió na Gaeltachta (Broadcast across Éire)

Raidío na Life (Broadcast out of Baile Átha Cliath)

TG4 (Broadcast across Éire)

 

Dictionaries

Focloir.ie (provides audio)

Potafocal.com

Teanglann.ie (provides audio)

 

Pronunciation

Abair.ie

Forvo.com/languages/ga/

Club & Parish Lotto

Please see go to "Home" for weekly results & numbers

 

 

 

Tickets available from:

 

  • David's shop in Milltown
  • John Murphy & Noel Dunne in the clubhouse each draw night 9pm
  • Any committee member
bottom of page